Termes i condicions

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquest Lloc Web és propietat de FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL, amb NIF B-64087554 , domicili a C/ de la Parera, 11 – 08589 Perafita (Bcn).

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos per correu electrònic a fusteriaperafita@outlook.com o bé trucant al telèfon 938 530 036.

Aquest Lloc es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya; per tant, tots els Usuaris nacionals i estrangers hi queden sotmesos.

L’accés al nostre Lloc Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés. Preguem que siguin llegides detingudament. L’USUARI, en el moment en què utilitza aquest portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les Condicions generals del Lloc Web. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents Condicions d’ús, s’abstindrà d’utilitzar el portal i d’operar-hi.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment, FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL, de manera unilateral i sense avís previ, podrà modificar la presentació i configuració d’aquest Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats.

1. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL o de tercers a qui s’han adquirit els drets d’explotació i que estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’Usuari únicament té dret a fer-ne un ús privat, sense cap ànim de lucre, i necessita autorització per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o fer ús de qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç al nostre Lloc Web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibit imitar total o parcialment el nostre portal.

2. Condicions d’Accés

L’accés al nostre Lloc Web és gratuït i no exigeix la subscripció o registre previs. Tanmateix, la realització de reserves o sol·licitud d’informació, genèrica o individualitzada, pot suposar que l’USUARI hagi d’omplir formularis amb dades personals. Aquests supòsits estan degudament identificats al Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’Usuari ha d’accedir al nostre Web de bona fe, d’acord amb les normes d’ordre públic, i segons les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre Lloc Web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que respondrà en qualsevol cas dels danys i perjudicis de tota mena que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’Usuari té expressament prohibit l’ús i obtenció dels serveis i continguts oferts al present Lloc Web per procediments diferents als estipulats en les presents Condicions d’ús.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis dels webs enllaçats des del nostre Web, li comuniquem que FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització, per part de l’Usuari, d’aquells webs aliens a la nostra empresa.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL es reserva el dret unilateral, i sense avís previ, de donar de baixa qualsevol USUARI que, d’acord amb els criteris de l’organització, violi les Condicions que regeixen l’ús del nostre Lloc Web. En aquests casos, l’USUARI no tindrà dret a cap reclamació. Igualment, es reserva el dret de dur a terme les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents Condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que el fet de no iniciar aitals accions no constitueix una renúncia formal de les accions legals, ja que aquestes romandran vigents fins al termini de prescripció de les infraccions.

3. Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL, i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot i moment i no recollir-ne informació necessària.

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la realització de certes accions a través del Lloc Web requereix que l’Usuari ens faciliti determinades dades personals a través de formularis o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic. Totes aquestes dades seran tractades i incorporades als fitxers de FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL, titular i responsable. Amb l’enviament de les dades personals l’Usuari autoritza i consent expressament que les seves dades siguin tractades per FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL, si bé són de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Igualment, li informem que tots els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així, a fi de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que contenguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer pel fet d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades d’altri.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb què es recullen, i en cap cas vostè està obligat a facilitar-nos-les; ara bé, totes elles són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud.

El nostre Lloc Web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

1. A la secció CONTACTE li sol·licitem les seves dades personals a fi de respondre-li les preguntes plantejades o de facilitar-li la informació sol·licitada o qualsevol altra informació relacionada amb la nostra activitat que considerem que pot ser del seu interès.

2. També posem a la seva disposició una adreça de correu electrònic per tal que ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si Vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o bé la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers corresponents.

3. Li informem que en el cas de rebre el seu currículum vitae a través del correu electrònic, les seves dades s’incorporaran als nostres fitxers de Recursos Humans amb la finalitat de tenir-los en compte en els processos de selecció de personal presents i futurs.

En tots aquests casos, les seves dades seran incorporades a un fitxer de “GESTIO”. L’acceptació de les presents polítiques de privacitat impliquen el consentiment per part de l’Usuari per rebre informacions comercials relacionades amb la nostra activitat, fins i tot per mitjans electrònics, sempre i quan Vostè no ens manifesti el contrari a través del correu electrònic info@calapalmira.com.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals en els seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-se a la següent adreça: FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL,  C/ de la Parera, 11 – 08589 Perafita (Bcn).

Considerem que si no cancel·la, de manera expressa, les seves dades personals dels nostres fitxers, segueix interessat a seguir-hi incorporat fins que considerem oportú, i mentre s’adeqüin a la finalitat amb què es van obtenir.

Comunicacions de dades

Li informem que les seves dades són tractades amb la màxima confidencialitat, i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. No cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’Usuari ens hi autoritzi expressament en els casos legalment previstos.

Seguretat de les seves dades personals

És important que per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi una modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Cookies

Aquest Lloc Web pot utilitzar cookies. En cap cas s’utilitzaran per tractar dades de caràcter personal, captar hàbits de navegació de l’Usuari, ni seran utilitzades amb finalitats publicitàries. En conseqüència, queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes a l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. No obstant això, l’Usuari consent l’ús de les cookies que ens permetin la comunicació entre l’equip de l’Usuari i la xarxa, prestar un servei expressament sol·licitat per l’Usuari, l’autenticació o identificació de l’Usuari (únicament de sessió), donar seguretat a l’Usuari, sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície de l’Usuari i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials. De tota manera, l’Usuari, si així ho vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies tot seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Comunicacions comercials por correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL i l’USUARI és l’adreça de correu electrònic facilitada, li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal. En conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat expressament autoritzades pels seus destinataris, li informem que l’acceptació de les presents Condicions d’ús implica la seva autorització expressa per trametre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si Vostè no vol rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic, pot oposar-se a les nostres Condicions d’ús enviant-nos un correu a l’adreça electrònica indicada més amunt, o bé en qualsevol dels enviaments que li trametem.

No ens fem responsables de la política de privacitat de les dades personals que Vostè pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles al nostre Lloc Web.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL pot modificar les presents polítiques de privacitat a fi d’adaptar-les a les modificacions que es produeixin al nostre Web, o a les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. Això exigeix la lectura de la present política cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest Web.

4. Responsabilitats

Posant a disposició de l’Usuari aquest Lloc Web volem oferir-li tot un seguit de continguts, informacions i serveis de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, no responem de la presència de virus i altres elements que puguin malmetre el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia. L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament del nostre Web, o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre Web i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre el Lloc Web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’Usuari s’obliga a mantenir indemne FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, d’aitals fets.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles o imatges publicats al seu portal. Igualment, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquest Lloc Web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, i, en conseqüència, queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests continguts.

FUSTERIA I EBENISTERIA PERAFITA SL queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres Condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació relativa a les Condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació pel present Lloc Web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents Condicions d’ús.

Tot el que fa referència al nostre Lloc Web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts amb relació a la interpretació i el contingut d’aquest Lloc Web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del Regne d’Espanya.

5. Vigència de les condicions generals d’accés al web

Les presents Condicions Generales d’Ús han estat modificades a data 23/04/2015. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Si us plau, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti al nostre Web. Així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol pregunta que tingui respecte a les Condicions d’Ús del nostre Web, pot contactar-nos a l’adreça indicada més amunt.